Loonwaarde

Door Jan Herman, 28 september 2022

Een begrip tijdens re-integratie is de loonwaarde. Maar wat is dat nu eigenlijk en hoe stel je die vast. In principe is dit iets wat werknemer en werkgever samen vast kunnen stellen. Immers zij kennen de werkzaamheden en de waarde van deze werkzaamheden. Een bedrijfsarts of arbodienst kan dit vanaf afstand niet zien en zullen vaak ook geen uitspraak doen over de loonwaarde.

Om meerdere redenen is het goed deze loonwaarde vast te stellen. Ten eerste is het natuurlijk gewoon de beloning voor het werk wat de werknemer doet. Hij/zij spant zich in tijdens de re-integratie en dat mag ook in dit percentage zichtbaar worden. Bij een verzuimverzekering zal ook de verzekeraar dit willen weten. Het UWV zal uiteindelijk ook de inspanningen willen zien en meet dit ook aan de loonwaarde. En bij korting op het salaris ivm langdurig verzuim, mag deze korting verminderd worden met de loonwaarde (iemand die 50% werkt en inmiddels 10% gekort wordt, hoeft dan nu nog maar 5% gekort te worden).

Factoren waar je rekening mee houdt tijdens deze bepaling zijn het aantal uren, het soort werk en het tempo waarin gewerkt wordt.

Simpel is het wanneer de werknemer in eigen werk een beperkt aantal uren, maar in het normale tempo werkt. Is het contract bv 32 uur en de werknemer werkt 16 uur, dan is de loonwaarde 50%.

Doet de werknemer in deze halve dagen het werk van 8 uur, omdat het tempo lager is, dan is de loonwaarde 8/32= 25%.

Iets ingewikkelder wordt het als het werk in een lagere schaal zit. Stel de werknemer verdient normaliter 4000,- euro bruto. De schaal van de werkzaamheden die hij/zij tijdens re-integratie doet zit op 3500,- euro bruto. Hij/zij werkt halve dagen en werkt wel het normale tempo, dan zou zijn/haar loon voor deze halve dagen in deze schaal 1750,- euro zijn. Ten opzichte van het normale salaris is dit 1750/4000 = 44%