Kernkwadranten

Door Jan Herman, 28 september 2022
Kernkwadrant Ofman

Daniel Ofman heeft het kernkwadrant ontwikkeld, waarbij je vanuit je kwaliteiten kan zien waar je valkuilen liggen, wat je allergieƫn zijn en hoe je hier goed mee om zou kunnen gaan.

Het mooie van dit kernkwadrant vind ik dat het uitgaat van het goede een kwaliteit en dat je dit ook vooral moet houden, maar dat het de uitdaging is niet (teveel) in valkuilen te trappen of teveel last te hebben van allergieƫn.

 

Kernkwadrant

Kernkwadrant

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl)

 

Kernkwaliteit

Je kernkwaliteiten zijn positieve eigenschappen die je van nature hebt, ze zijn niet aangeleerd, zoals optimisme, daadkracht, service-gericht.

 

Valkuil

Als je doorschiet in je kernkwaliteit, teveel van het goede, dan kom je in je valkuil. Hier kan je zelf last van hebben, maar je omgeving ook, bv drammerigheid als je daadkrachtig bent, of grenzeloos als je service-gericht bent.

 

Uitdaging

Je uitdaging is het positief tegenovergestelde van je valkuil. Het is ook de kwaliteit die je eigen kwaliteit goed kan aanvullen. Voor daadkrachtige mensen is dit geduld, voor service-gerichte mensen is dit grenzen stellen.

 

Allergie

Heb je weer teveel van die uitdaging dan kom je in je allergie. Nu zal je dat zelf niet snel overkomen, omdat het lijnrecht tegenover je kernkwaliteit staat, maar je kunt er bij anderen wel last van hebben. Daadkrachtige mensen zijn allergisch voor passieve personen, service-gerichte mensen voor starre.

 

Voorbeelden hiervan vind je in deze tabel:

KERNKWALITEIT

VALKUIL

ALLERGIE

UITDAGING

autonoom

dwars

onderdanig

meegaand

bedachtzaam

beducht

roekeloos

moedig

beheerst

onpersoonlijk

onbereikbaar

empathisch

behulpzaam

bemoeizuchtig

onverschillig

los laten

bescheiden

onzichtbaar

arrogant

profilerend

beschouwend

afstandelijk

sentimenteel

empathisch

besluitvaardig

forcerend

besluiteloos

ontvankelijk

betrokken

dwepend

onverschillig

beschouwend

betrouwbaar

saai

arbitrair

innovatief

consensus-gericht

egocentrisch

dwang

gezagsgetrouw

daadkrachtig

drammerig

passief

geduldig

efficiƫnt

statisch

chaotisch

creatief

empathisch

sentimenteel

afstandelijk

beschouwend

flexibel

wispelturig

star

ordenend

gedisciplineerd

dwangneurotisch

ongedisciplineerd

los laten

geduldig

passief

drammerig

daadkrachtig

gehoorzaam

slaafs

eigenzinnig

autonoom

gestructureerd

bureaucratisch

inconsistent

aanpassing

gezagsgetrouw

ja-knikken

anarchistisch

consensus

harmonisch

toedekken

conflict

direct

idealistisch

zweverig

cynisch

realistisch

ingetogen

passief

opdringerig

initiatiefrijk

innovatief

zwevend

statisch en star

efficiƫnt

kritisch

rebels

ja-knikken

respectvol

loyaal gezag

onderdanig

ongehoorzaam

kritisch

meegaand

onzichtbaar

eigengereid

autonoom

moed(ig)

roekeloos

aarzelend

bedachtzaam

optimistisch

naĆÆef

pessimisme

alert

ordenend

star

wispelturig

flexibel

overtuigd

fanatiek

meningloos

relativerend

precies

pietluttig

warrig

creatief

profilerend

arrogant

onzichtbaar

bescheiden

rationeel

afstandelijk

willekeur

betrokken

realistisch

cynisch

zweverig

idealistisch

relativerend

onzichtbaar

opgeblazen

overtuigd

rust(ig)

afwachtend

opdringerig

initiatiefrijk

service-gericht

grenzeloos

hard en star

grens stellen

stabiel

traag

onbezonnen

experimenteel

toegewijd

fanatiek

laisser-faire

hulpvaardig

volgzaam

onderdanig

eigengereid

initiatiefrijk

wederkerig

gelijkvormig

eenzijdig

fair

zelfverzekerd

arrogant

middelmatig

bescheiden

 

Ga voor jezelf eens na welke kernkwaliteiten je hebt. Soms kan je ze ook goed vinden op basis van de allergie die je voor bepaalde mensen hebt.

 

Tip: je kunt dit niet alleen voor jezelf gebruiken, maar ook binnen een team om te kijken welke rol wie inneemt en waar de sterke kanten van iedereen zitten, ook van degene waar je juist minder mee hebt.